SC Asset

Convey brand vision through digital canvases

คราฟส์แมนชิพร่วมมือกับ SC Asset รวบรวมข้อมูลการสื่อสารองค์กรไว้บนเว็บไซต์แห่งเดียว (communication centralisation) ตอบโจทย์การทำงานขององค์กรที่ต้องการความคล่องตัวและใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ
Year2020
ClientSC Asset
ServiceBrand ExperienceWeb ExperienceMVP DevelopmentDigital AssetUX/UI Playbook
VisitWebsite

การรวบรวมข้อมูลในที่เดียว (centralisation) เป็นแนวคิดที่คราฟส์แมนชิพให้คำปรึกษาและ ปรับใช้กับ SC Asset ผู้ดูแลอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย เรานำความสามารถของเทคโนโลยีเว็บไซต์มาประยุกต์เป็นเครื่องมือออนไลน์ รวมรวมข้อมูลและระบบการทำงานขององค์กรไว้ในที่เดียว

เว็บไซต์แห่งนี้ จัดหมวดหมู่ข้อมูลตามการใช้งาน เป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ 1. Brandsite 2. Resources และ 3. Theatre ซึ่งแต่ละหน้าถูกออกแบบสำหรับผู้ใช้ทั้งสองกลุ่มหลัก คือ กลุ่มงานสนับสนุน เช่น พนักงานและคู่ค้า และกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป เช่น ลูกค้าที่ต้องการศึกษาข้อมูลของ SC Asset

Brand site: พร้อมนำเสนอทุกที่ ทุกเวลา

เรานำปรัชญาแบรนด์ของ SC Asset ที่ว่า ชีวิตที่ดี มาจากจุดเริ่มต้นที่ดี (For Good Mornings) มาปรับใช้กับหน้าแรกที่คอยต้อนรับผู้ใช้งาน (home page) โดยออกแบบให้มีรูปแบบเป็นเส้นเวลา (timeline) เล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท SC Asset และลูกค้าตลอดระยะเวลาหนึ่งวัน
รูปแบบการนำเสนอเป็นหนึ่งในโจทย์หลักของเรา เว็บไซต์แห่งนี้ต้องรองรับทั้งประสบการณ์ภาพและเสียง มีการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ไม่บดบังประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (user experience) ด้วยวิธีการใช้งานที่ยากเกินไป ในขณะที่มีลูกเล่นมากกว่าแค่การแสดงภาพ ข้อความ หรือเพลง
สำหรับประสบการณ์ภาพ เรานำแนวคิดเส้นเวลามาปรับรูปแบบใหม่ แม้ว่าเราจะเล่าเรื่องผ่านภาพที่เลื่อนจากซ้ายไปขวา ตามรูปแบบการอ่านของภาษาอังกฤษและภาษาไทย แต่ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเลื่อนของหน้าเว็บได้อย่างอิสระ ทั้งจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่าง รองรับการใช้งานในแบบที่ผู้ใช้งานคุ้นชิน คล้ายเว็บไซต์ทั่วไปที่เน้นการเลื่อนขึ้นและลง
ในส่วนของประสบการณ์เสียง เรานำเพลงประกอบโฆษณาของ SC Asset มาเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอ เสริมบรรยากาศที่อบอุ่นของเส้นเวลา ช่วยสร้างภาพจำให้กับองค์กร และเสริมประสบการณ์ชมเว็บไซต์หรือการนำเสนอให้สมบูรณ์มากขึ้น
เว็บไซต์ของ SC Asset ถูกออกแบบให้เป็นแบบเรซสปอนต์ซีฟ (responsive) สามารถปรับขนาดหน้าจอและตัวอักษรให้เหมาะสมกับอุปกรณ์มากที่สุดโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าผู้ใช้จะนำเสนอผ่านอุปกรณ์ใน คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ต หรือแม้แต่โทรศัพท์มือถือ การแสดงผลจะมีความสม่ำเสมอ ทั้งภาพ ตัวอักษร สถานะของโครงการที่เป็นข้อมูลล่าสุด และข้อมูลทั้งหมดผ่านการตรวจสอบจากส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว
ทั้งประสบการณ์ภาพและเสียงรวมกันเป็นเว็บไซต์เพื่อการนำเสนอข้อมูลของแบรนด์ ที่นอกจากลูกค้าจะสามารถรับชมได้ด้วยตนเองแล้ว ยังเป็นเครื่องมือนำเสนอที่ช่วยลดปัญหาเชิงเทคนิค ลดต้นทุนด้านเวลา ให้พนักงานมั่นใจได้ว่า เขาจะสามารถนำเสนอข้อมูลได้ทุกที่ ผ่านทุกอุปกรณ์ สามารถบริหารเวลาการเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Resources: ทำทุกไฟล์ให้ล่าสุดอยู่เสมอ

หน้านี้ถูกออกแบบโดยผู้ใช้งานหลักเป็นพนักงานและคู่ค้า เพื่อรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น แผ่นพับ ภาพ แบบร่าง ฟอนต์ เพลง และรวมไปถึงคู่มือที่ใช้ประกอบการออกแบบ
ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถศึกษาและรับชมข้อมูลเหล่านี้ได้ในบางส่วน แต่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ เนื่องจากระบบจะทำการคัดกรองด้วยชื่อ และรหัสผ่านส่วนตัวที่พนักงานและคู่ค้าทุกคนได้รับ พวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลต่อเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วเท่านั้น
กระบวนการเหล่านี้ นอกจากเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อความสะดวกแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันข้อมูลที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอกหรือทีมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และป้องกันปัญหาการส่งไฟล์ผิดอีกด้วย

Theatre: รับชมคอนเทนต์ในที่เดียว

สื่อโฆษณาที่ดีไม่เพียงแค่นำเสนอสินค้าหรือบริการ แต่ทำหน้าที่เล่าเรื่องผ่านบริบทและกลุ่มเป้าหมายที่ต่างออกไป อย่างไรก็ตาม ความเร็วของการเสพสื่อที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน ทำให้คอนเทนต์หลาย ๆ ตัว อาจถูกนำมาใช้งานเป็นระยะเวลาที่สั้นกว่าอายุที่ผู้ผลิตออกแบบไว้ เราจึงมองเห็นถึงความเป็นไปได้ในการขยายอายุคอนเทนต์เหล่านั้น เพื่อใช้ทรัพยากรด้านงบประมาณ เวลา และความสามารถของบุคลากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ
หน้าเธียเตอร์นอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับให้ลูกค้าเข้ามาชมคอนเทนต์ทั้งเก่าและใหม่แล้ว ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานของพนักงานตามแผนกต่าง ๆ เช่น การส่งลิงก์ การศึกษาเทรนด์ และผลตอบรับของคอนเทนต์ในอดีต

Our solutions

 • Brand Experience
  สร้างประสบการณ์แบรนด์ที่ต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์
 • Web Experience
  พัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลการสื่อสารองค์กร
 • UX / UI Playbook
  ออกแบบประสบการณ์การใช้งาน จัดทำคู่มือและสื่อ พร้อมให้ SC Asset นำไปใช้งานต่อ
 • Digital Asset
  ออกแบบและสร้างสรรค์ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการสร้างเว็บไซต์
 • MVP Development
  พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อนำร่องฟีเชอร์ของเว็บไซต์
 • Share this content