Vespa Thailand

Drive full digital experiences to the automotive industry

แนวคิดเบื้องหลังความร่วมมือระหว่างคราฟส์แมนชิพและเวสป้า ประเทศไทย ผสมผสานแบบจำลองสามมิติที่สมจริงทุกรายละเอียด (hyper-realistic 3D modeling) ชุดแบบอักษรพิเศษ (custom typeface) และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่เป็นส่วนหนึ่งการวางกลยุทธ์ดิจิทัลอย่างยั่งยืน
Year2019
ClientVespa Thailand
ServiceProduct StrategyMVP DevelopmentService ImplementationWeb ExperienceUX/UI Playbook3D ModelingDigital AssetCustom Typeface
VisitWebsite

คราฟส์แมนชิพร่วมกับเวสป้า ประเทศไทย ในการวางกลยุทธ์ดิจิทัลอย่างยั่งยืน ผ่านการการเปลี่ยนข้อมูลเป็นดิจิทัล (digitisation) นำข้อมูลและสินค้าที่บริษัทมีในรูปแบบแอนะล็อก (analog) มาปรับเป็นรูปแบบดิจิทัล เพิ่มความคล่องตัวในทุกช่องทางการสื่อสาร

ครั้งนี้ คราฟส์แมนชิพขยายรากฐานของความเป็นไปได้ โดยการสร้างแบบจำลองสามมิติที่สมจริงทุกรายละเอียด (hyper-realistic 3D modeling) และชุดแบบอักษรพิเศษ (custom typeface) ผสมผสานกับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อสร้างเว็บไซต์ที่เสถียร รองรับฟีเชอร์หลากหลาย ทั้งแผ่นพับดิจิทัล (digital brochure) ระบบคำนวณการผ่อนชำระ (finance calculator) และอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Digitise every moment

การมาถึงของโรคโควิด 19 และความปกติใหม่ (new normal) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ลูกค้าคุ้นชินกับการสั่งซื้อสินค้าทุกชนิดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีสินค้าบางประเภทที่ลูกค้ายังต้องการทำความรู้จักทุกรายละเอียดของสินค้าก่อนตัดสินใจ ภายใต้แนวคิดนี้ เราและเวสป้า ประเทศไทย จึงเริ่มปรับเปลี่ยนข้อมูลที่มีให้เป็นรูปแบบดิจิตอล ซึ่งรวมไปถึงสินค้าหลักของเวสป้าอย่างสกู๊ตเตอร์ ที่เรานำมาสร้างใหม่ในรูปแบบของแบบจำลองสามมิติที่สมจริงทุกรายละเอียด
แบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมีความสมจริงมาก สามารถนำมาผ่านกระบวนการการสร้างภาพ (rendering) ออกมาเป็นวิดีโอหรือภาพสินค้า (packshot) ที่พร้อมใช้งาน ไม่ต้องผ่านกระบวนการปรับแต่งภาพอีกครั้ง ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายจากการถ่ายภาพแบบดั้งเดิม เนื่องจากเราสามารถควบคุมปัจจัยภายนอกได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการจัดแสง สภาพอากาศ และความพร้อมของสินค้า ทั้งรุ่นและสี
ขั้นตอนการสร้างภาพแบบจำลอง ตั้งแต่การร่างโครงสร้างไปจนถึงภาพที่เสร็จสมบูรณ์
ขั้นตอนการสร้างภาพแบบจำลอง ตั้งแต่การร่างโครงสร้างไปจนถึงภาพที่เสร็จสมบูรณ์
การสร้างแบบจำลองที่สามารถชมได้จากทุกมุมเป็นการเปิดประตูความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่การถ่ายภาพมุมเดึยวไม่สามารถทำได้ เช่น การสร้างความเป็นจริงเสมือน (virtual reality) ความเป็นจริงเสริม (augmented reality) และเกม สามารถนำไปรวมกันองค์ประกอบของการออกแบบในส่วนอื่นได้อย่างมีอิสระ
โครงสร้างของแบบจำลองสกู๊ตเตอร์รุ่น Vespa Sei Giorni
โครงสร้างของแบบจำลองสกู๊ตเตอร์รุ่น Vespa Sei Giorni
แบบจำลองสกู๊ตเตอร์รุ่น Vespa Sei Giorni พร้อมการจัดแสงที่เสร็จสมบูรณ์
แบบจำลองสกู๊ตเตอร์รุ่น Vespa Sei Giorni พร้อมการจัดแสงที่เสร็จสมบูรณ์

Say hello to the new typefaces

ชุดแบบอักษร (typeface) เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของการออกแบบที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คราฟส์แมนชิพจึงสร้างสรรค์ชุดแบบอักษรภาษาไทยขึ้นในชื่อ Vespiario Thai ซึ่งเป็นผลงานชุดแบบอักษรพิเศษที่ถูกออกแบบให้มีการเน้นรูปทรงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
จากการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก เราพบชุดโปสเตอร์โฆษณาของเวสป้าในอดีตที่มีการใช้ชุดแบบอักษรทรงแคบ (condensed) และชุดแบบอักษรทรงเรขาคณิตแบบไม่มีเชิง (geometric sans-serif) เป็นที่น่าตื่นเต้นว่า รูปทรงของชุดแบบอักษรทั้งสองแบบที่ใช้ในโปสเตอร์เหล่านี้ ยังคงพบได้ในการออกแบบของเวสป้าในปัจจุบัน เราจึงพัฒนาชุดแบบอักษรใหม่ขึ้นมา 2 ชุด เป็นชุดแบบอักษรไทยมีลักษณะที่เข้ากันได้กับแบบอักษรละตินอย่างลงตัว
โปสเตอร์โฆษณาเวสป้าในอดีตจากอินเตอร์เน็ต
โปสเตอร์โฆษณาเวสป้าในอดีตจากอินเตอร์เน็ต
ในปัจจุบัน เวสป้ายังคงมีแนวทางการออกแบบการสื่อสารที่ได้แรงบันดาลใจจากชุดแบบอักษรลักษณะทรงแคบและเอียง (condensed-italic) เป็นที่มาของชุดแบบอักษรชุดแรก ที่เราสร้างสรรค์ขึ้นด้วยการแปลงตัวอักษรละตินให้เป็นอักษรไทย
สำหรับชุดแบบอักษรที่สอง เราได้แรงบันดาลใจจากองค์ประกอบของโลโก้เวสป้า (Vespa) ทั้งรูปทรงเรขาคณิต (geometric design) จังหวะของช่องว่างระหว่างตัวอักษร และลักษณะการโค้งที่คล้ายกับการโยนจากมุมซ้ายล่างไปที่ด้านซ้ายบน สังเกตได้จากเส้น (stroke) และปลายจบ (terminal) ของตัว V และบนสุดของเส้นตั้ง (stem) ของตัว p ในภาพด้านบน
แบบตัวอักษร ก ไก่ ที่ถูกนำมาใช้ มีลักษณะโค้งที่ต้นและฐานของตัวอักษร คล้ายเส้นและปลายจบของตัว V
แบบตัวอักษร ก ไก่ ที่ถูกนำมาใช้ มีลักษณะโค้งที่ต้นและฐานของตัวอักษร คล้ายเส้นและปลายจบของตัว V
หลังจากได้แนวทางในการออกแบบแล้ว คราฟส์แมนชิพและเวสป้าจึงร่วมกันคัดเลือกแบบตัวอักษรที่เหมาะสมที่สุด สังเกตได้จากแบบอักษรต่าง ๆ ในขั้นตอนการพัฒนาชุดแบบอักษรทรงเรขาคณิตในภาพด้านบน ที่ตัว ก ไก่ และตัว ห หีบ ในวงกลมสีเหลืองมีลักษณะตามภาพตัวอย่างที่เคยกล่าวถึง ในขณะที่ ส เสือ มีวงกลมเน้นย้ำไว้ถึงสองสี
ส เสือใน วงกลม สีเหลืองมี ลักษณะโค้งขึ้นคล้ายเส้นของตัว V ในโลโก้เวสป้า เหมือนกับ ก ไก่ และ ห หีบ ในขณะที่ ส เสือ ในวงกลมสีฟ้ามีลักษณะลู่ลมตามหลักการอากาศพลศาสตร์ (aerodynamics)
เราจึงได้จัดทำแบบจำลองโฆษณาเวสป้าในชุดแบบอักษรที่ต่างกัน เพื่อดูความเหมาะสมของ ส เสือ ทั้งสองแบบ
แบบจำลองโฆษณาเวสป้าในชุดแบบอักษรเก่า
แบบจำลองโฆษณาเวสป้าในชุดแบบอักษรเก่า
แบบจำลองโฆษณาเวสป้าในชุดแบบอักษรใหม่ที่ใช้ ส เสือ ในวงกลมสีเหลือง
แบบจำลองโฆษณาเวสป้าในชุดแบบอักษรใหม่ที่ใช้ ส เสือ ในวงกลมสีเหลือง
หลังจากเปรียบเทียบและพิจารณาความแตกต่างของ ส เสือ ทั้งสองแบบ เราได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ส เสือ ในวงกลมสีฟ้ามีความโดดเด่น สื่อถึงรูปทรงของสกู๊ตเตอร์เวสป้าที่เป็นเอกลักษณ์ และตอบโจทย์มากกว่า ส เสือ ในวงกลมสีเหลือง ส เสือในวงกลมสีฟ้า จึงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชุดแบบอักษรที่อยู่ในภาพตัวอย่างแบบอักษร (specimen) ด้านล่าง
ตัวอย่างแบบอักษรนำเสนอชุดแบบอักษรทรงเรขาคณิตของเวสป้า ประเทศไทย
ตัวอย่างแบบอักษรนำเสนอชุดแบบอักษรทรงเรขาคณิตของเวสป้า ประเทศไทย
ตัวอย่างแบบอักษรนำเสนอชุดแบบอักษรทรงแคบแบบเอียงของเวสป้า ประเทศไทย
ตัวอย่างแบบอักษรนำเสนอชุดแบบอักษรทรงแคบแบบเอียงของเวสป้า ประเทศไทย

Design for the future

การวางแผนเพื่ออนาคต (future-proofing) นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างพื้นที่ดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มที่มั่นคง สามารถรองรับฟีเชอร์ใหม่ ๆ และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เราจึงเริ่มจากการวิเคราะห์โครงสร้างและทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย มีการจำลองหน้าจอของลูกค้าที่อาจมีขนาดแตกต่างกัน และจัดทำระบบการออกแบบ (design system) ที่มีมาตรฐาน สม่ำเสมอ และสะดวกต่อการนำไปใช้งาน เป็นการสร้างเว็บไซต์ที่สามารถปรับการแสดงผลได้อัตโนมัติ (responsive website) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีและเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้มากที่สุด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
รูปแบบของเว็บไซต์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ (Responsive Design)
รูปแบบของเว็บไซต์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ (Responsive Design)
โครงสร้างการจัดแสดงข้อมูล (Data Structure)
โครงสร้างการจัดแสดงข้อมูล (Data Structure)
ระบบการออกแบบที่เป็นมาตรฐาน (design system) และสะดวกต่อการนำไปใช้งาน
ระบบการออกแบบที่เป็นมาตรฐาน (design system) และสะดวกต่อการนำไปใช้งาน
อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ คือ ความเสถียรของเว็บไซต์ เพื่อการเตรียมพร้อมรองรับฟีเชอร์ที่หลากหลายและมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังทำหน้าที่นำเสนอฟีเชอร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน เช่น
แผ่นพับดิจิทัลพร้อมแบบจำลองสามมิติสมจริงที่หมุนแสดงภาพทั้ง 360 องศา เปลี่ยนสี และปรับแสงเงาเมื่อผู้ใช้งานเลื่อนดูเนื้อหา เพื่อเจาะลึกคุณสมบัติพิเศษของสกู๊ตเตอร์แต่ละรุ่นให้ลูกค้าได้รับชมโดยละเอียด
ระบบคำนวณการผ่อนชำระที่เราออกแบบให้ทำหน้าที่เสมือนคำแนะนำจากพนักงานขายผู้มากประสบการณ์ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้มีวางแผนการเงินก่อนตัดสินใจ

ตั้งแต่ปี 2019 ที่คราฟส์แมนชิพเริ่มออกเดินทางกับเวสป้า ประเทศไทย เราวางกลยุทธ์ดิจิทัลผสมผสานกับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อขยายรากฐานของความเป็นไปได้ในการสื่อสารอย่างยั่งยืน และเราจะยังคงเดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าผ่านการออกแบบ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์การใช้งาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

Share this content