Windshell

Be unique with microsite

คราฟส์แมนชิพร่วมกับ WINDSHELL naradhiwas สื่อสารอัตลักษณ์ของ โครงการบ้านแนวตั้งผ่านไมโครไซต์ที่เล่าเรื่องด้วย ช่ อ ง ว่ า ง
Year2020
ClientWindshell
ServiceBrand ExperienceWeb Experience
VisitWebsite

คราฟส์แมนชิพจัดทำไมโครไซต์แบบเรซสปอนต์ซีฟ (responsive microsite) ร่วมกับ WINDSHELL naradhiwas โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบห้องเปล่า (bareshell) ที่มีแนวคิดการสร้างบ้านแนวตั้ง (home satcking) ผ่านการออกแบบที่เน้นงานระบบ การไหลเวียนของอากาศ และความสวยงามที่แท้จริงของวัสดุที่ไม่ผ่านการปรุงแต่ง

แนวคิดการออกแบบในครั้งนี้เกิดจากการปรึกษา พูดคุย และทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างสามฝ่าย คือ คราฟส์แมนชิพ คุณใหญ่ โชติพล เตชะไกรศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาย แอล พี จำกัด และคุณเควิน มาร์ก โลว์ (Kevin Mark Low) สถาปนิกชาวมาเลเซียผู้ออกแบบโครงการ
ไมโครไซต์ที่เรา ออกแบบและพัฒนา จึงเป็นดังส่วนต่อขยายดิจิทัลของอัตลักษณ์และอาคาร ภายใต้ 2 หลักการ คือ แนวคิด (word) และ ภาพ (image) ให้ผู้เข้าชมได้ “อ่าน” แนวคิดในการออกแบบที่เป็นรากฐานของโครงการ และ “ดู” รูปภาพตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์

นำทางด้วยแนวคิด (word)

สำหรับคุณเควิน มาร์ก โลว์ กระบวนการออกแบบเริ่มจากการเขียนแนวคิดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่เขาได้เขียนให้โครงการนี้ คือ การไหลเวียนของอากาศภายในโครงการ เราในฐานะที่ปรึกษาด้านการออกแบบ จึงหาวิธีการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติและเหมาะสมกับโครงการที่สุด คือ การสื่อสารผ่านช่องว่าง จังหวะการเว้นวรรค และระยะห่างในทุกองค์ประกอบ
ระยะห่างทั้งหมดนี้ เราใช้หน่วยเอ็ม (em) ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในการจัดช่องว่างระหว่างตัวฟอนต์อักษร มาขยับจัดเรียงเพื่อหาระยะห่างที่เหมาะสมที่สุด ดังที่สังเกตได้จากช่องว่างระหว่างคำศัพท์และตัวอักษร ซึ่งมีการเว้นระยะห่างให้เกิดการไหลเวียนของอากาศ ให้ความรู้สึกโปร่งเหมือนกับอาคารโครงการ

เติมเต็มด้วยภาพ (image)

บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดของโครงการ ตั้งแต่ช่วงก่อสร้าง แสดงรายละเอียดของงานระบบ จนถึงตัวอาคารที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผ่านภาพถ่ายขาว-ดำ ที่มีมุมกล้องใกล้เคียงกับกล้องถ่ายภาพที่ทุกคนเคยใช้ คือ กล้องโทรศัพท์มือถือ
เราต้องการให้ภาพสีขาว-ดำใช้ความสามารถเฉพาะ ดึงรายละเอียดผิวสัมผัสที่อาจซ่อนอยู่ในภาพออกมา เช่นเดียวกันกับแนวคิดของโครงการที่ตรงกับหลักการสัจจะวัสดุ เราไม่ปิดบังความดิบของบรรยากาศ วัสดุ หรือเนื้อหาของภาพ แต่ต้องส่งเสริมให้ธรรมชาติของทุกองค์ประกอบเปร่งประกายได้มากที่สุด ในขณะที่มุมกล้องแบบโทรศัพท์ให้ความรู้สึกคุ้นเคย ราวกับว่า ผู้ชมได้อยู่ในสถานที่นั้นและเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง
ไมโครไซต์แห่งนี้ถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์คล้ายกับเว็บไซต์ในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ที่เป็นระบบกริด (grid system) จัดวางองค์ประกอบของเว็บไซต์ภายในช่องสี่เหลี่ยมจำนวนมาก ล้อไปกับเว็บไซต์ส่วนตัวของคุณเควิน มาร์ก โลว์ รวมไปถึงตัวอาคารและส่วนประกอบของการออกแบบโดยรอบ ที่มีสี่เหลี่ยมเป็นส่วนประกอบหลัก เช่น พื้นที่จอดรถ ปูนหล่อตกแต่งบริเวณอาคาร หรือแม้แต่บ้านแนวตั้งทุกหลังที่เป็นสี่เหลี่ยมวางเรียงซ้อนกัน
ถึงแม้ว่า ตัวไมโครไซต์นั้นจะมีรูปลักษณ์ภายนอกคล้ายกับเว็บไซต์ยุคบุกเบิก แต่การทำงานเบื้องหลังนั้นมีความเร็วและความสามารถเทียบเท่ามาตรฐานเว็บไซต์ปัจจุบัน รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์และปรับขนาดหน้าจอโดยอัตโนมัติ เนื่องจากเป็นสื่อหลักเพียงสื่อเดียวที่ทางโครงการจัดทำขึ้นให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษารายละเอียด เหมือนดังงานระบบของอาคารที่ หากถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีไม่จำเป็นต้องมีการปิดบัง

เชื่อมโยงด้วยโลโก้ตัวอักษร (wordmark)

“เมื่อพูดถึงบ้าน ก็ไม่จำเป็นต้องมีโลโก้” เป็นส่วนหนึ่งจากแนวคิดของทีมนักพัฒนา สถาปนิก และผู้ออกแบบอัตลักษณ์ของโครงการ เมื่อโครงการนี้สร้างเสร็จ โลโก้ที่เคยจำเป็นก็จะหายไป เป็นการเปลี่ยนสถานะจากโครงการเป็นบ้านอย่างสมบูรณ์แบบ สอดคล้องการออกแบบส่วนต่อประสานงานผู้ใช้ (user interface) ให้มีความเกี่ยวข้องกับบ้านที่เรียบง่าย ตามตำแหน่งของโลโก้ตัวอักษร
โลโก้ตัวอักษรมีความสำคัญต่อประสบการณ์การงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถทำความคุ้นเคย ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติที่สุด เราจึงออกแบบให้โลโก้มีรูปลักษณ์และความสามารถเปลี่ยนไปตามบริบทการใช้งานของแต่ละหน้า เป็นระบบที่สามารถพบเห็นได้บนเว็บไซต์สมัยใหม่เท่านั้น
  • - หากอยู่ที่หน้าหลัก ผู้ใช้งานสามารถกดที่โลโก้เพื่อเข้าสู่หน้าเมนูเพื่ออ่านแนวคิดและชมภาพ กดอีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าหลัก
  • - หากอยู่ที่หน้าเมนู ผู้ใช้งานสามารถกดที่โลโก้เพื่อกลับสู่หน้าหลัก
  • - หากอยู่ที่หน้าข้อมูลหรือติดต่อ ผู้ใช้งานสามารถกดที่โลโก้เพื่อผ่านเข้าสู่หน้าเมนู กดอีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าหลัก
การกดที่โลโก้จึงเป็นการเดินทางกลับไปสู่จุดเริ่มต้น เปรียบเสมือนการตั้งหลักก่อนที่จะเริ่มลงมือทำสิ่งใหม่ต่อไป
ตามแนวคิดที่ว่า “หากคิดอะไรไม่ออก ให้กลับบ้าน”

Our solutions

  • Brand Experience
    ออกแบบประสบการณ์แบรนด์ที่ครอบคลุมทุกมิติ
  • Web Experience
    สร้างไมโครไซต์ที่เป็นดังส่วนต่อขยายดิจิทัลของโครงการ
  • Share this content